top of page
Untitled_Artwork.JPG

SOLSIKKEBÅND & VIS HENSYN-ORDNINGEN

STÄTTE FOR USYNLIGE FUNKSJONSVARIASJONER

Solsikkebånd og vis hensyn-ordningen brukes som et synlig tegn for å identifisere personer med usynlige funksjonsvariasjoner. Dette inkluderer tilstander som ADHD, autisme, kronisk utmattelsessyndrom (ME), og andre helseutfordringer som ikke n∅dvendigvis er synlige. Målet er å gj∅re det enklere for personer med slike behov å få den hjelpen og forståelsen de trenger i ulike offentlige milj∅er, inkludert forn∅yelsesparker, flyplasser og andre steder med lange k∅er eller store folkemengder.

Her kan du lære mer om hva det er, og hvorfor det er viktig.

Vis hensyn-ordningen

"VIS HENSYN-ordningen er utarbeidet av de 5 st∅rste forn∅yelsesparkene i Norge; Kristiansand Dyrepark, Tusenfryd, Hunderfossen Eventyrpark, Kongeparken og B∅ Sommarland – etter initiativ fra Norges Handikapforbund. Målet har vært å lage en felles veileder og en tydelig ordning for gjester med behov for bedret tilrettelegging, på grunn av synlig eller usynlig funksjonsnedsettelse eller funksjonshemmende forhold i parkene." (Hunderfossen)

Hva er Solsikkebåndet?

Solsikkebåndet er et bånd med solsikkemotiv som brukes for å signalisere at en person har en usynlig funksjonsvariasjon. Det kan hjelpe med å få forståelse og tålmodighet fra omgivelsene. Disse gis ut i enkelte forn∅yelsesparker og på noen flyplasser. Det startet i Storbritannia og har så spredt seg som symbol rundt i verden (Hidden Disabilities)

Hvorfor bruke Solsikkebånd?

Personer med usynlige funksjonsvariasjoner kan m∅te utfordringer som ikke alltid er synlige for andre. Disse kan inkludere:

  • Behov for mer tid: Noen trenger mer tid til å utf∅re daglige oppgaver.

  • Behov for en rolig plass: For å unngå overveldende situasjoner.

  • Behov for forståelse og tålmodighet: I forskjellige sosiale situasjoner.

Forståelse i forn∅yelsesparker

I parker som Tusenfryd, B∅ Sommarland, Kongeparken etc.,  kan det være n∅dvendig for personer med funksjonsvariasjoner å få prioritert tilgang til attraksjoner. Dette er for å hjelpe dem med å spare energi og unngå stressende situasjoner. Vi ber om din forståelse og tålmodighet når du ser noen med et solsikkebånd slippe foran i k∅en.


Husk at hver park har sine egne regler og retningslinjer for bruk av solsikkebånd. Hvis du har sp∅rsmål, ikke n∅l med å sp∅rre en av parkens ansatte.

Ved å implementere disse elementene, kan vi bidra til en mer inkluderende og forståelsesfull atmosfære i forn∅yelsesparker og andre offentlige steder. Solsikkebåndet er et viktig verkt∅y for å fremme aksept og st∅tte for alle, uansett om deres utfordringer er synlige eller ikke.

solsikker

INFORMASJON OM SOLSIKKEBÅND OG
VIS HENSYN ORDNINGER I NORGE

For informasjon om spesifikke regler og assistanse for personer med funksjonsvariasjoner, er det anbefalt å beske den enkelte hjemmeside eller kontakte kundeservice til parken eller flyplassen. Her har jeg kun samlet litt generell informasjon, som kan bli utdatert. Sist oppdatert 5. juni 2024.

Hver park og flyplass kan ha sine egne regler og retningslinjer knyttet til bruk av solsikkebånd og VIS HENSYN-ordninger. Det er derfor viktig at beskende kontakter den aktuelle parken eller flyplassen på forhånd for å få spesifikk informasjon om tilgjengelige tjenester og ndvendige dokumenter.

Tusenfryd

Tusenfryd tilbyr VIS HENSYN-bånd for gjester med funksjonsnedsettelser som kan dokumentere sitt behov med et offentlig utstedt ledsagerbevis, rullestol eller gyldig legeerklæring. Disse båndene gir rett til å bruke egne k∅systemer for å minimere ventetid på attraksjoner. For å få tilgang til VIS HENSYN-ordningen må man kontakte TusenFryd på forhånd for å få klarhet i hvilke dokumenter som kreves og hvordan ordningen fungerer​ (Tusenfryd)​.

Kongeparken

Kongeparken har en lignende ordning hvor personer med synlige eller dokumenterte funksjonsnedsettelser kan få et "Vis hensyn"-kort som gir tilgang til k∅fri inngang på utvalgte attraksjoner. Parken anbefaler at man kontakter dem på forhånd for å få full oversikt over tilbud og regler​ (Kongeparken).

B∅ Sommarland

B∅ Sommarland tilbyr også VIS HENSYN-bånd for gjester med spesielle behov. Ordningen fungerer ved at gjester kan hente båndet ved inngangen mot fremvisning av n∅dvendig dokumentasjon. Dette gir adgang til egne k∅systemer på attraksjonene, og parken oppfordrer gjester til å ta kontakt for mer informasjon f∅r bes∅ket. Anbefaler å lese deres nettside om båndet​ (B Sommarland).

Hunderfossen familiepark

Hunderfossen Familiepark gir også st∅tte til besøkende med funksjonsvariasjoner gjennom et eget k∅system. Bes∅kende som trenger tilrettelegging kan få et VIS HENSYN-bånd ved å henvende seg i parken med gyldig dokumentasjon​ (Hunderfossen).

Kristiansand dyrepark

Dyreparken har en "Vis Hensyn"-ordning hvor personer som ikke kan stå i k∅ over lengre tid kan få et oransje bånd som gir tilgang til prioritert inngang ved de fleste attraksjoner. Båndet kan hentes ved Gjesteservice mot fremvisning av ledsagerbevis eller legeerklæring. Båndet gjelder for personen og en ledsager, og de fleste attraksjoner har egne innganger for dem med "Vis Hensyn"-bånd​ (Dyreparken)

Flyplasser i Norge

Norske flyplasser, inkludert Oslo Lufthavn, tilbyr ikke solsikkebånd enda for passasjerer med usynlige funksjonsnedsettelser. Det er snakket om, men ikke enda tatt i bruk dessverre.

Legoland

Legoland har en liknende ordning for gjester med funksjonsvariasjoner. De tilbyr et "Vis Hensyn"-kort som kan hentes ved hovedinngangen. Dette kortet gir prioritet i k∅ene for de fleste attraksjoner, men må vises sammen med dokumentasjon på behovet, som legeattest eller lignende. OBS! De gir kun ut et visst antall per dag, så kortet må forhåndsbestilles. (Legoland)

bottom of page